MODERN SALTBADSTEKNIK OCH HÄRDSKYDDSMEDEL

Vi erbjuder moderna saltbadsanläggningar för yt- och värmebehandling av stål. Bland annat erbjuder vi salter för nitrokarburering enligt TENIFER och QPQ.

För ytterligare information, kontakta Per Stenholtz.

Tel. 031-348 85 01

E-post: per.stenholtz@pegol.se

hardskyddsmedel_400x283