VARMVALSAT

Varmvalsat om stora kvantiteter behövs.

Dimensioner: upp till ca Ø 220 mm

Vikt per meter: min. ca. 7 kg/m
max. ca. 80 kg/m

Längder: <19,5 m

Material: stål i de flesta kvaliteter

De flesta profiler utformas i samråd med beställaren och tillverkas speciellt för dennes behov.

För ytterligare information, kontakta Michael Barkebo.

Tel. 031-348 85 09

E-post: michael.barkebo@pegol.se

header_warmwalzen2