STÅLGJUTGODS

Vi tillhandahåller såväl obearbetat som färdigbearbetat stålgjutgods, och kan här leverera de flesta vanliga material, legerade som olegerade.

Handformning, halv- och helautomatisk formning i vikter 2 – 15.000 kg.

För ytterligare information, kontakta Anders Lignell.

Tel. 031-348 85 12

E-post: anders.lignell@pegol.se

stalgjutgods